Общи условия

1.Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между Елит Глас /собственик на интернет магазин www.стъкла.com от една страна и потребителите на електронен магазинwww.стъкла.com /наричан за краткост Сайт/.Тези условия обвързват всички потребители.

2.По време на регистрация, с отбелязване в полето "приемам Общите условия",потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и декларира, че е запознат и приема общите условия.

3.Поръчки чрез сайта www.стъкла.com се приемат 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата.

4.За да закупите стока от нашия Сайт, вие трябва:

4.1.Да имате постоянен адрес в България;

4.2.Да сте попълнили вярно електронната регистрационна форма;

4.3.Да сте се съгласили с настоящите Общи правила и условия;

4.4.Да посочите точен и валиден телефонен номер и адрес за доставка;

4.5.Да осигурите достъп и възможност за получаване на стоката.

5. Магазин Елит Глас може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон, факс, електронна поща. В случай, че бъде отказана изискваната по-горе информация, това автоматично води до отказ на поръчката с или без допълнително уведомление.

6. Магазин Елит Глас си запазва правото да откаже потвърждаване на която и да е поръчка, поради изчерпване на наличните количества или по друга причина, като уведомява потребителя за отказа си и причината за него.

7. След извършване на поръчката ще получите автоматично потвърждение на посочен от Вас електронен адрес. От този момент заявката се счита за приета и подлежи на изпълнение от страна на Елит Глас ООД.В случай на невъзможност за изпълнение на част от поръчката или цялата поръчка, ще получите допълнителен е-мейл или обаждане на посочения телефон.

8. Одобреният начин за плащане на покупките от Сайта е в брой при доставка или по банков път/наложен платеж/,като всички цени са крайни, с начислен ДДС и в български лева. Всички доставки в границите на България се доставят чрез куриерска фирма Еконт Експрес.

9. Условията описани на фактурата, предоставена на потребителя при получаване на поръчаните продукти, поръчани от стъкла.com, заедно с настоящите общи условия, представляват пълна регулация на договорните отношения на двете страни, освен в случаите когато потребителят е подписал отделен договор за покупко- продажба с Магазини Елит Глас.

10. Магазини Елит Глас запазва правото си да поправя грешки и/или да обновявя съдържанието на Сайта по всяко време без уведомление, което включва и промени на стоки и цени. Тези промени няма да засягат вече направени и потвърдени поръчки, които ще се изпълняват при условията, които са били актуални към момента на потвърждаване на съответната поръчка.

11.Като потребител, Вие имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 7 РАБОТНИ ДНИ от получаване на стоките, в случай, че същите НЕ СА УПОТРЕБЯВАНИ, не е нарушавана целостта на опаковката им и стоката е във вида, в който е получена и при условията по чл.55 от ЗЗП. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя. При констатацията на дефектен продукт до 24 часа от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов или да възстановим заплатената от Вас стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, в случая транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на продавача. При несъответствие на стоката с характеристиките, посочени в страницата с описанието й, доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, съобразно чл.59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.

12.Информацията,събрана от Магазин Елит Глас при използването на Сайта ще се използва само за посочените цели и в съответствие с приложимото право. Магазин Елит Глас няма да предоставя информация на трети лица без изричното съгласие на посетителя. Ние не отдаваме, продаваме или по друг начин разпространяваме вашите лични данни на трети страни по никакъв повод, освен когато това не е наложено по силата на закон или съдебна заповед.

13.Магазин Елит Глас си запазва правото, по свое усмотрение и по всяко време да променя, добавя или заличава части от Общите условия. Ваша е отговорността да проверявате тези Общи условия във всеки един момент преди да използвате Сайта. Фактът, че продължавате да използвате Сайта след публикуването на промените се приема като потвърждение за това, че приемате и сте съгласни с тези промени в настоящите Общи условия. С настоящото Вие се съгласявате, че всички последваши покупки се регулират от Общите условия, приложими до публикуването на изменените Общи условия, а след това в съответствие с тези изменени Общи условия. В зависимост от изпълнението на тези общи условия и всякакви техни модификации,Магазин Елит Глас предоставя на Вас /"крайния потребител" /лично, неизключително, непрехвърляемо, неподлежащо на сублицензиране право да влизате във и да използвате Сайта. Поръчвайки продукти от магазина на Магазин Елит Глас /както онлайн, така и по друг начин/ или приемайки доставката на такива продукти, описани във фактурата ,клиентът се съгласява да бъде обвързан с и приема тези Общи условия. Магазин Елит Глас си запазва правото да променя тези условия без предизвестие по всяко време и единствено по собствено усмотрение.

14.Отговорности

14.1.Магазин Елит Глас не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията ,която се съдържа в Сайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на Сайта; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в Сайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в Сайта информация е в соътветствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.

14.2.Магазин Елит Глас не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържаща се в сайтовете, към които има препратки.

14.3.Магазин Елит Глас не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в уебсайта.

14.4.Магазин Елит Глас не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна www.стъкла.com.

14.5.Магазин Елит Глас не носи отговорност за изчерпване на складовите наличности.

14.6.Магазин Елит Глас не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причина извън контрола на фирмата.

15. Продажбата на продукта се регламентира от законите на Република България.